Skip to content

Эзэмшил, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүд

Эдийн засгийн сонгодог үзлээс харахад холбооны өмч буюу хөрөнгө нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүдийг (хөрөнгө, хөдөлмөр, газар) илэрхийлдэг. Эдгээр үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн тусламжтайгаар холбоо нь өөрийн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой. Нийслэл хотын хэмжээнд дэмжигчдийн хандив нь нийгэмлэгийн мэдэлд байдаг, тухайн ажлын хүрээнд нийгэмлэгийн гишүүдийн хүндэтгэлтэй үйл ажиллагаа, дэмжигчдийн сайн дурын ажил, хөрсөнд байгаа бүх тоног төхөөрөмж зэрэг багтана. усалгааны систем гэхдээ мэдээж Баянзүрх уулын хөрс мөн (клубын өмчгүй). Зорилгоо биелүүлэх (ойжуулах) зорилгоор уг холбоо нь холбогдох дэмжигчдийн өмч болох мэдээллийн технологийн техник хангамж, програм хангамж, тээврийн хэрэгсэл зэрэг дэд бүтцийг ашигладаг.

Холбоо нь дээр дурдсан арга хэрэгслийг хариуцлагатай, үр дүнтэй, үр дүнтэй шийдвэрлэхийн тулд бүх хүчээрээ хичээдэг.

Клубын тоног төхөөрөмжийг дараах байдлаар жагсаав (2020 оны байдлаар):

обьект Худалдан авах ажиллагааны үнэ
Хашааны пост
9.450.000 MNT
Хашааны утас
… MNT
насос
360.000 MNT
салхин тээрэм
8.200.000 MNT
Усны сав
3.500.000 MNT
Усны сав 2
Хандив
http://ecological.police.gov.mn/
болон
http://www.gcp.mn/
Услалтын систем
… MNT
Цахилгаан үүсгүүр
2.100.000 MNT
шат
200.000 MNT
Төслийн контейнер
4.000.000 MNT
майхан
700.000 MNT
Нийт 28.510.000 MNT

 

Цаашид аюулгүй байдал, хүүхдэд ээлтэй байх чиглэлээр худалдан авалт хийхээр төлөвлөж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

impressum-legal-disclosure privacy disclaimer contact