Skip to content

Холбоо барих

Бидэнтэй холбоо барихын тулд дараах имэйл хаягийг ашиглана уу:

[email protected]

[email protected]

Бид дараахь дугааруудаар утсаар ярих боломжтой:
Герман:       0049 – 015756434655
Англи хэл:   0049 – 015756434655
Монгол:       0049 – 015756434655; 0976 – 95551074

руфзеитэн 9 – 17 Uhr (EST -6 эсвэл Одоогийн орон нутгийн цаг) Германы оффисын хувьд.
руфзеитэн 9 – 17 Uhr (GMT + 8 эсвэл Одоогийн орон нутгийн цаг) Монгол оффисын хувьд.

Монголын төв байр
“Цэцэрлэг цэцэрлэгт хүрээлэнгийн монголд” (“Worldgarden in Mongolia”)
Баянгол дүүргийн Дамдинбазар гудамж 57/1,
Улаанбаатар хот

Герман салбар:
“Заамар дахь / Vongin Weltgarten der Bäume / Mongolei e.V.”
Андреасстр. 50
10243 Берлин, Герман

impressum-legal-disclosure privacy disclaimer contact