Skip to content

дэмжлэг

эндээс та манай нийгэмлэгийн тусгай дэмжлэг авах боломжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болно!

Бидний хандивын дансны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хүлээн авагч                            : Монгол дэлхийн цэцэрлэг
Шуудангийн код болон хот : УЛААНБААТАР
Гудамж                                      : Дамдинбазарын гудамж 57/1
Улс                                              : Монгол

Дансны болон зээлийн байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Дансны дугаар.                        : 5121 027 054
БЗ                                                : AGMOMNUBXXX
Зээлийн байгууллага             : МОНГОЛ ХААН Банк
Гудамж                                       : PEACE AVENUE KHAN BANK
Улс                                              : Монгол

[Анхаар, шилжүүлэх төлбөр гарч болзошгүй! Банкнаасаа урьдчилж асууна уу.]

Ногоон байгууламжтай Монгол орноо байгуулахад таны дэмжлэгт маш их баярлалаа.

 

impressum-legal-disclosure privacy disclaimer contact