Skip to content

дэмжлэг

эндээс та манай нийгэмлэгийн тусгай дэмжлэг авах боломжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болно!

Бидний хандивын дансны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хүлээн авагч                            : Монгол дэлхийн цэцэрлэг
Шуудангийн код болон хот : УЛААНБААТАР
Гудамж                                      : Дамдинбазарын гудамж 57/1
Улс                                              : Монгол

Дансны болон зээлийн байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Дансны дугаар.                        : 5121 027 054
БЗ                                                : AGMOMNUBXXX
Зээлийн байгууллага             : МОНГОЛ ХААН Банк
Гудамж                                       : PEACE AVENUE KHAN BANK
Улс                                              : Монгол

[Анхаар, шилжүүлэх төлбөр гарч болзошгүй! Банкнаасаа урьдчилж асууна уу.]

Ногоон байгууламжтай Монгол орноо байгуулахад таны дэмжлэгт маш их баярлалаа.

Хандивлагч хүн хандивын мөнгө нь юу болж, холбоо нь үүнээс ямар зардал гаргадаг болохыг олж мэдэх эрхтэй байх ёстой (Монгол Улсын ТББ-уудын тухай хууль, 5-р бүлэг, 23-р зүйл). Энэ тохиолдолд энэхүү хандивын бүртгэл нь орлого (данс оруулсан огноо ба дүн), зардал (данснаас гарах огноо ба дүн), түүнчлэн жилийн илүүдлийн талаархи мэдээллийг ашигладаг.

Энэхүү санхүүгийн тойм нь сонирхсон хэн бүхэнд төслийн явцыг үнэлэх хэмжүүр болж өгдөг. Шалгаж буй жилд хэдий чинээ их орлого олсон бэ, төдий чинээгээр төслийн сонирхол нэмэгдэж, World Garden Mongolia олон мод тарих, арчлах, түүгээрээ хамгаалах боломжтой болсон.

 

impressum-legal-disclosure privacy disclaimer contact